İlköğretim/Ortaöğretim Okulu

 • T.C. kimlik numarası olan kimlik fotokopisi

 • 2 adet vesikalık fotoğraf

 • E-Okuldan alınan öğrenci belgesi

 • Veli kayıt/nakil dilekçesi

Lisesi

Hazırlık ve 9. sınıfa ilk kez kayıt yaptıracak aday öğrenciler:

 • Veli kayıt dilekçesi

 • T.C. kimlik numarası olan kimlik fotokopisi

 • 2 adet vesikalık fotoğraf

 • TEOG sonuç belgesi

Ara sınıflara nakil gelen öğrenciler:

 • Veli kayıt / nakil dilekçesi

 • T. C. kimlik numarası olan kimlik fotokopisi

 • 2 adet vesikalık fotoğraf

Kayıtta banka için gerekli evraklar:

Çalışanlar için

 • Maaş bordrosu

 • Veli kimlik fotokopisi

 • İkametgâh veya isme kayıtlı herhangi bir fatura

Firma sahipleri için

 • Vergi levhası

 • İmza sirküsü

 • İşletme hesap özeti veya bilanço

 • Veli kimlik fotokopisi

Not: İlgili evraklar, veli ile görüşmeyi yapan birimlerce veliye iletildikten sonra müdür yardımcılarınca toplanır ve takip edilir. Tüm evraklar Öğrenci İşleri Birimine, bilgilerin girilmesi ve dosyalanması için teslim edilir.