Taylan Doğan Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan akademik program kapsamında; sosyal ve beşeri bilimler, matematik, sanat ve spor alanında güçlü bir temel sağlamakla birlikte bu derslerden farklı olarak 21. yüzyıl ihtiyaçlarını gözeten farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş okul müfredatı sunmakta ve bu derslerin kaynak ihtiyacını karşılamaya yönelik hazırlanan fasikülleri ile öğrencilerini desteklemektedir.

* Türkçe

* Matematik

* Fen Bilimleri

* Sosyal Bilimler

* İngilizce

* Müzik

* Almanca

* Beden Eğitimi

* Görsel Sanatlar 

* Bilişim Teknolojileri