Taylan Doğan Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi bir yandan yaşama, bir yandan da bir üst öğretim kurumuna hazırlanmalarını sağlamak bizim en önemli hedeflerimizdendir.

Anaokullarımızda atılan eğitim temelleri, ilkokulun birinci sınıfından itibaren güçlendirilir; zenginleştirilerek geliştirilir. İlkokulda verilen eğitimde, çocukların, akademik yönden üst düzey becerilere sahip, temel yaşam becerileri ve öz güven duygusu gelişmiş, kişisel yeteneklerinin ve yönelimlerinin farkında bireyler olması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Beyin gelişiminin on yaşına kadar kritik dönemlerden geçtiği dikkate alındığında, özellikle ilkokulda, tüm gelişim alanları ile ilgili gerekli görülen durumlarda, bireysel destekler de sağlanarak çocukların kapasitelerini ortaya koyabilmeleri sağlanır.

DERS SAATLERİ

Yoğunlaştırılmış ders saatleri ile öğrencilerimiz Milli Eğitim müfredatının yanı sıra kişilik gelişim , eğlenceli bilim, düşünme becerileri kapsamında uygulanan kodlama ve akıl oyunları gibi farklı derslerle tanışma fırsatı bulur.

SINAV UYGULAMALARI

Taylan Doğan Eğitim Kurumlarında ölçme değerlendirme, eğitimde kaliteyi artıracak, öğretmen ve okul yönetimi için eğitim ile ilgili karar vermeyi kolaylaştıracak, öğrenciyi öğrenme konusunda güdüleyecek, aileleri bilgilendirecek bir süreç olarak ele alınır.

Okulda yapılan tüm ölçme değerlendirme uygulamaları çağdaş ölçme değerlendirme yöntem, teknik ve uygulamaları ile gerçekleştirilir. Tüm ölçme değerlendirme uygulamaları; bilişsel alanın (bilgi-kavrama-uygulama-analiz-sentez-değerlendirme) işlenen her düzeylerini kapsayacak şekilde “çok kolay”dan “çok zor”a kadar farklı düzeylerde soru içerecek şekilde düzenlenir. Yapılan ölçme değerlendirme uygulamaları geçerlilik ve güvenirlik kriterleri öncelikli olacak biçimde Ölçme Değerlendirme Birimi ve ders öğretmenleriyle birlikte hazırlanır. Her ölçme değerlendirme uygulamasında; kazanım, içerik ve beklenen becerileri yoklayacak nitelikte kapsamlı konu/tema analizleri ile sorular hazırlanır.

Ölçme değerlendirme süreçlerimde klasik ölçme araçları (yazılı sınav, çoktan seçmeli testler vb.) ile birlikte alternatif ölçme araçları ve değerlendirme yöntemlerine de yer verilir.

ÖDEV UYGULAMALARI

Öğrencilerimizin sınıfta öğrendiklerinin pratiğini yapmaya, öğrendiklerini anlamaya ve kavramaya yönelik gerçekleştirilen eğitsel uygulamalardır. Her kademe için verilen ödevler açıklamalarıyla beraber OBS’ye yüklenir.

Hafta içi ödevleri

Hafta sonu ödevleri

Ara tatil ve yaz tatili ödevleri

ETÜT UYGULAMALARI

Akademik eksikleri tamamlamak veya ileri seviye çalışmalar yapmak amacıyla her sınıf seviyesinde etüt çalışmaları yapılır. Türkçe dersinden 2 saat, Matematik dersinden 2 saat, Sosyal dersinden 2 saat, Fen dersinde 2 saat olacak şekilde haftada toplam 8 saat olarak uygulanır

Öğrencilerin ihtiyacına göre bireysel veya grup çalışması yapmak için de ayrıca oda çalışmaları zümreler tarafından planlanır. Yapılan tüm etüt çalışmaları OBS’ye işlenir.

SORU ÇÖZÜM SAATİ

Zümreler yoğunlaştırılmış ders programı içinde soru çözüm saati uygulamasına yer verir.

AKADEMİK KURUL TOPLANTILARI

Öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerini değerlendirmek, başarılarını yükseltmek, gereken önlemleri zamanında alabilmek ve okul-aile iş birliğini sağlıklı temelde yürütebilmek amacıylaaile, yönetici, rehber öğretmen ve sınıf öğretmenin katıldığı toplantılar yapılır. Akademik Kurul Toplantıları her öğrenci için özel planlanır.

EĞİTİM PROGRAMI VE AY SONU BÜLTENİ

1-2-3. sınıflar için her ayın başında tüm derslerin o ayki eğitim program içeriğine ait bilgilerin yer aldığı programlar ile her ayın sonunda yine tüm derslerde neler yapıldığını fotoğraflarla anlatan ay sonu bültenleri veli portallarına yerleştirilir.